Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Program sesji naukowej dla uczczenia 1100 rocznicy śmierci św. Metodego. Słowo wstępne Szczegóły   PDF
Leszek Moszyński
 
No 12 (2012): SLAWISTYKA. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś Przekład poezji a poetyka historyczna przekładu. Problem tłumaczenia poezji modernistycznej na przykładzie wierszy Vladislava Petkovicia‑Disa Szczegóły   PDF
Katarzyna Liber
 
No 4 (1985): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Przyczynek do poznania folkloru ukraińskiego na terenie wybranych miejscowości województwa słupskiego i koszalińskiego Szczegóły   PDF
Zofia Trancygier
 
No 13 (2015): SLAWISTYKA. Z zagadnień współczesnej slawistyki Pučka blagdanska imena korizmenih nedjelja i svetoga trodnevlja u Mađarskoj Szczegóły   PDF
Sanja Vulić
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Rola humoru w komunikacji biznesowej Szczegóły   PDF
Magdalena Bielenia-Grajewska
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Rozwiązany język - slangowe frazy sloweńskie i ich polskie odpowiedniki Szczegóły   PDF
Tomasz Łukaszewicz
 
No 13 (2015): SLAWISTYKA. Z zagadnień współczesnej slawistyki Sklonidba tuđica i posuđenica u hrvatskim novinama Szczegóły   PDF
Gordana Laco
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Slawistyka w XIX w. o kaszubszczyźnie Szczegóły   PDF
Jerzy Treder
 
No 12 (2012): SLAWISTYKA. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś Späte Parallelentwicklungen oder frühe Isoglossen? Szczegóły   PDF
Aleksandar Loma
 
No 6 (1992): Zeszyty naukowe. Slawistyka Spis treści Szczegóły   PDF
Janina Domin
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Spiskie słownictwo kościelne Szczegóły   PDF
Wanda Budziszewska
 
No 12 (2012): SLAWISTYKA. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś Staro‑cerkiewno‑ruskie florilegium i problemy językoznawcze Szczegóły   PDF
Daria Keiss-Dolańska, Halina Wątróbska
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Strukturalno-semantyczna charakterystyka staro-cerkiewno-słowiańskich rzeczowników z formantem -ostƄ i -ota typu: grƄdostƄ, lƄgota Szczegóły   PDF
Stefan Warchoł
 
No 6 (1992): Zeszyty naukowe. Slawistyka Summary Szczegóły   PDF
Janina Domin
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Słoweńskie inspiracje do śmiechu Szczegóły   PDF
Katarzyna Bednarska, Kamil Szafraniec
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Słowo pochwalne św. Cyrylowi i Metodemu (uwagi językowo-stylistyczne) Szczegóły   PDF
Maria Karpluk
 
No 13 (2015): SLAWISTYKA. Z zagadnień współczesnej slawistyki Teksty dziewiętnastowieczne i problem kształcenia oraz wychowania kobiet w Polsce i Chorwacji Szczegóły   PDF
Halina Wątróbska, Alicja Czyszak
 
No 12 (2012): SLAWISTYKA. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś Teoria przekładu: aspekt kulturologiczny Szczegóły   PDF
Irina Kisielowa
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka Udział św. Metodego w początkach pismiennictwa słowiańskiego Szczegóły   PDF
Franciszek Wacław Mareš
 
No 5 (1988): Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka W sprawie nauczania języka staro-cerkiewno-słowiańskiego Szczegóły   PDF
Czesław Bartula
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Współczesna parodia literacka wybranego utworu Iwana Wazowa Szczegóły   PDF
Ilija Paczew
 
No 12 (2012): SLAWISTYKA. Słowiańszczyzna wczoraj i dziś Wstęp Szczegóły   PDF
Halina Wątróbska
 
No 13 (2015): SLAWISTYKA. Z zagadnień współczesnej slawistyki Wstęp Szczegóły   PDF
Halina Wątróbska, Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka
 
No 11 (2010): Slawistyka. Słowiańskie barwy śmiechu. Wstęp Szczegóły   PDF
Halina Wątróbska
 
No 6 (1992): Zeszyty naukowe. Slawistyka Wykaz publikacji prof. Leszka Moszyńskiego Szczegóły   PDF
Halina Wątróbska
 
101 - 125 z 136 elementów << < 1 2 3 4 5 6 > >>