Historia czasopisma

29 czerwca 1976 r. Leszek Moszyński w Przedmowie do numeru pierwszego "Slawistyki" napisał: "wystąpiliśmy z propozycją, życzliwie przyjętą przez odpowiednie władze wydziałowe, uruchomienia w ramach zeszytów Naukowych UG serii slawistycznej. (...) ten pierwszy zeszyt Slawistyki ukaże się (...) w przededniu VIII Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Zagrzebiu w r. 1978". I rzeczywiście w 1978 roku Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego wydało pierwszy numer "Slawistyki", którego pełny tytuł brzmiał: "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Slawistyka". Redaktorem naukowym był Pan prof. dr hab. Leszek Moszyński, redaktorem wydawniczym - Pani Renata Augustyniak, a okładkę zaprojektował Pan Jarosław Kasarab. Początkowe pole naukowe czasopisma obejmowało badania językoznawcze nad językami słowiańskimi i slawistyczną komparatystykę językoznawczą. Obecnie tematyka prac zamieszczanych w "Slawistyce" obejmuje zarówno tematy literatury, jak i kultury szeroko rozumianej Słowiańszczyzny. Każdy numer "Slawistyki" otrzymuje tytuł zbioru prac w nim pomieszczonych. Ten obecny numer, trzynasty, zatytułowaliśmy "Z zagadnień współczesnej slawistyki". Zapraszamy do lektury.