Kontakt

Osoba do kontaktu

Stanisław Rosiek
redaktor naczelny
Uniwersytet Gdańsk
Email: rosiek@terytoria.pl

Wsparcie techniczne

Filip Szałasek
Email: f.szalasek@wp.pl