Autor - szczegóły

Konefał, Sebastian Jakub

  • No 9 (2010): Dys(u)topie - rozdziały panoptikum
    I. Heterotopie SF - Smutny los automatów Sztuczni ludzie w dystopijnej ikonografii science fiction
    Abstrakt
  • No 12 (2013): Dokumentalizacje - rozdziały panoptikum
    V. Narodowe, transnarodowe / Między prawdą a stereotypem, tradycją a nowoczesnością: wątki narodowe i transnardowe w islandzkim kinie dokumentalnym po roku 2000.
    Abstrakt  PDF