Autor - szczegóły

Chacińska, Maja

  • No 10 (2011): Tele-wizje - rozdziały panoptikum
    II. Informacje/przepływy/trans-misje - Dobór i prezentacja wiadomości w serwisach informacyjnych – porównanie kryteriów wyboru i sposobu przedstawienia w szwedzkiej i polskiej telewizji publicznej
    Abstrakt