Autor - szczegóły

Stephenson, Desiree

  • No 10 (2011): Tele-wizje - rozdziały panoptikum
    I. Pożytki z telewizji i telewizora - Rozumienie telewizji bez telewizji: studium na temat zawieszonego oglądania telewizji
    Abstrakt