Autor - szczegóły

Chęćka-Gotkowicz, Anna

  • No 9 (2010): Dys(u)topie - rozdziały panoptikum
    VI. Pogranicza audio/wizualności - Muzyka jako utopia języka idealnego. Kilka spojrzeń na twórczość Pascala Quignarda
    Abstrakt