PANOPTIKUM

„Panoptikum” (nr ISSN 1730 – 7775) to wydawany przez Uniwersytet Gdański rocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych. Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 1547), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 grudnia 2013 r., za publikację w "Panoptikum" przyznaje się 6 punktów. "Panoptikum" jest indeksowane w następujących bazach danych: CEEOL (The Central and Eastern European Online Library), PBN (Polska Bibliografia Naukowa), Katalog Czasopism Kulturalnych, Index Copernicus, ARIANTA.

FILM / NOWE MEDIA / SZTUKI WIZUALNE

No 15 (2016): Szok transformacji

Spis treści

rozdziały panoptikum

Spis Treści
Spis Treści
PDF
4-5
Obraz okładki
Wprowadzenie: Szok transformacji
Grzegorz Fortuna Jr.
PDF
6-13
Joanna Łuniewicz
14-27
Krzysztof Jajko
30-52
Natalia Szeligowska
53-68
Grzegorz Fortuna Jr.
69-91
Radosław Pisula
94-109
Marta Hauschild
110-127
Katarzyna Taras
128-141
Krzysztof Kornacki
144-159
Monika Rawska
160-187
Krystyna Weiher
190-198
Dagmara Rode
199-207