Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma PANOPTIKUM?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Wymogi edytorskie dla artykułów:

Objętość artykułu powinna mieścić się w przedziale 20-40 tys. znaków znormalizowanego maszynopisu wraz z przypisami końcowymi, bez odrębnej bibliografii.

Czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.
Format doc lub rtf.
Używane skróty:
t.= tom, red. =redakcja, oprac. =opracowanie,
z.= zeszyt, nr, s.=strona, ss.=strony, przeł.=przekład.

Podstawowe wzory przypisów:

Publikacje książkowe:
R. Rorty, Przygodność, ironia i solidarność, tłum. W. J. Popowski, Warszawa 2009, s. 111-117.
Artykuły prasowe i teksty zamieszczane w periodykach:
E. Grosz, Utopie wcielone – czas architektury, tłum. M. Szczubiałka, „Panoptikum” 2010, nr 9, s.10.
Artykuły w pracach zbiorowych:
P. Kletowski, „Good Bye Dragon Inn” Tsai Ming-Lianga, czyli widz po drugiej stronie kina, [w:] Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga, pod red. P. Kwiatkowskiej i K. Mikurdy, Kraków 2009, s.30.
Wzór zapisu skrótowego:
a) Ibidem, s. 5.
b) P. Kletowski, op. cit. s. 25.
c) P. Kletowski, „Good Bye Dragon Inn” Tsai Ming-Lianga…, s. 34.
Adres strony WWW:
Film Polski, www.filmpolski.pl/fp/, [10.06.2012].
„Studies in French Cinema”, vol. 10, www.ingentaconnect.com/content/intellect/sfc/2010/00000010/00000001, [10.06.2012].

 

Prawa autorskie

Autorzy zobowiązani są do podpisania licencji na nieodpłatne wykorzystanie tekstu przez redakcje "Panoptikum".

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.