Historia czasopisma

„Panoptikum” (nr ISSN 1730 – 7775) to wydawany przez Uniwersytet Gdański pórocznik poświęcony kulturze audiowizualnej. Na jego łamach publikowane są zarówno oryginalne artykuły w zainicjowanym przez redakcję monograficznym kluczu tematycznym, jak i wiodące tłumaczenia z zakresu filmoznawstwa, nowych mediów oraz sztuk wizualnych.

Czasopismo indeksowane jest w bazie ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), EBSCO, POL-index, CEJSH.

Bieżące i archiwalne numery "Panoptikum" dostępne są w Central and Eastern European Online Library (CEEOL), BazHum.

Zgodnie z częścią B wykazu punktowanych czasopism naukowych (poz. 1141), ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 9 grudnia 2016 r., za publikację w "Panoptikum" przyznaje się 7 punktów pkt.

-----------------------------------------------

"Panoptikum" is a semi-annual journal published since 2003. Individual issues are thematic. All issues concentrate around selected key topics related to contemporary audiovisual culture. The editorial board pre-selects the papers and after they undergo the blind peer-review process, they constitute the framework of a given issue. Along with academic essays which undergo the review process and constitute about 80% of the journal's content, each issue also includes the "Varia" section which is composed of reviews and reports unrelated to the issue's main topic.

The researchers and doctoral students affiliated to the University of Gdańsk are responsible for the journal, but the editorial board regularly collaborates with other research centres in Poland. Affiliations of the journal's reviewers and advisory board include the major universities in Poland (such as the Jagiellonian University, University of Łódź or SWPS) and abroad (University of Lancashire and Ohio State University). Authors of the papers also represent various research generations and centres.

"Panoptikum" is an interdisciplinary journal on audiovisual culture, but the essays revolve around several dominant disciplines: film studies, media studies, cultural studies, gender and postcolonial studies, aesthetics. Some of the most important topics represented in the journal include: contemporary doecumentary, queer cinema, changing television, relations between the viewers and the receivers, audiovisual dystopias and utopias, cultural images of masculinity, transformation in cinema and reception practices and monograph of Gilles Deleuze's ideas of cinema and culture. 

Since 2010 the journal has been included into the B list of the Ministry of Science and Higher Education. „Panoptikum” is indexed in the major databases of academic journals, including ERIH+, EBSCO, CEEOL, CEJSH, BazHum, POL-index.