Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna

  1. dr Grażyna Świętochowska, Uniwersytet Gdański

Redaktor

  1. Julia Gierczak, Uniwersytet Gdański
  2. dr Monika Bokiniec, Uniwersytet Gdański