Redakcja

Recenzenci

Konrad Chmielecki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, (Polska)

Marcin Adamczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Lucie Česálková, Masarykova Univerzita (Czechy)

Małgorzata Jakubowska, Uniwersytet Łódzki (Polska)

Konrad Klejsa, Uniwersytet Łódzki (Polska)

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Katarzyna Marciniak, Ohio State University (USA)

Constantin Pârvulescu, Universitatea de Vest din Timisoara (Rumunia)

Balázs Varga, Eötvös Loránd University (Węgry)