Kontakt

Adres

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, 80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
Uniwersytet Gdański

Osoba do kontaktu

Danuta Stanulewicz
prof. UG, dr hab.
Institute of English and American Studies, University of Gdańsk
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk, Poland
Tel.: 58 523 25 50
Fax: 58 523 25 13
Email: beyond.philology@univ.gda.pl

Wsparcie techniczne

Danuta Stanulewicz
Tel.: 58 523 25 50
Email: beyond.philology@univ.gda.pl