Historia czasopisma

„Zarządzanie Biblioteką” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 2009 r. w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.