Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

„Zarządzanie Biblioteką” to recenzowane czasopismo naukowe wydawane w ramach działalności Komisji Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Poświęcone jest zarządzaniu i organizacji bibliotek oraz ośrodków zajmujących się szeroko rozumianym przetwarzaniem i udostępnianiem informacji.

Na łamach pisma chcemy poruszać tematy ważne dla współczesnej organizacji bibliotek, zarówno z punktu widzenia kadry naukowej, menedżerskiej, jak i personelu bibliotek, a także czytelników oraz instytucji sprawujących nadzór nad bibliotekami. Poza zagadnieniami bezpośrednio związanymi z zarządzaniem bibliotekami chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej problemowi organizacji wiedzy zarówno w ujęciu tradycyjnym, jak i w bazach elektronicznych. Ponadto pragniemy publikować teksty autorów zagranicznych, ilustrujące zagadnienia bibliotekoznawcze i problematykę organizacji bibliotek w różnych krajach świata.

Zapraszamy do współpracy
Redakcja ZB

 

Działy

Badania i wizje

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Biblioteki i bibliotekarze za granicą

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Z warsztatu bibliotekarza

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Wywiady

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Przegląd literatury

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Spotkania naukowe

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Serdecznie zapraszamy Państwa do aktywnej współpracy w tworzeniu pisma. Zachęcamy do nadsyłania artykułów. Teksty będą prezentowane w dwóch podstawowych działach. Pierwszy z nich to „Badania i wizje”, drugi - ilustrujący działalność bibliotek w innych państwach to „Biblioteki i bibliotekarze za granicą”. Pozostałe rubryki to „Wywiady”, „Z warsztatu bibliotekarza”, „Przegląd literatury” i „Spotkania naukowe”.

Teksty publikujemy w językach: polskim, angielskim i niemieckim.

 

Polityka Open Access

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.