Aktualności

Pismo posiada pięć działów: I. studia i artykuły (językoznawstwo, literaturoznawstwo,przekładoznawstwo, historia, kulturoznawstwo), II. recenzje i omówienia, III. bibliografie, IV. kronika. Nie wskazujemy tematu wiodącego poszczególnych numerów. Artykuły naukowe mogą dotyczyć wszystkich dziedzin. językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, przekładoznawstwa. Publikujemy również krótsze teksty naukowe o charakterze polemiki, recenzji, sprawozdań. Językami publikacji są: polski, duński, norweski, szwedzki, angielski. Artykuły opatrzone są dwoma abstraktami: angielskojęzycznym i polskojęzycznym, oraz słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.
Aktualności nie zostały opublikowane.