Zespół redakcyjny

Redaktor główny

  1. dr hab. Hieronim Jan Chojnacki, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawistyki, Polska

Redaktor

  1. dr hab. Hieronim Jan Chojnacki, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawistyki, Polska
  2. dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawstyki
  3. Prof. UG, dr hab. Maria Sibińska, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Instytut Skandynawistyki
  4. prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Wojan, Instytut Skandynawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Karolina Drozdowska, Instytut Skandynawistyki