Kontakt

Adres

Instytut Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk

Osoba do kontaktu

Karolina Drozdowska
dr
Instytut Skandynawistyki, Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
Wydział Filologiczny
ul. Wita Stwosza 51,
80-580 Gdańsk
Email: k.drozdowska@ug.edu.pl

Wsparcie techniczne

Dorota Pokora
Email: D.Pokora@ug.edu.pl