Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk 22–23 września 2016 Abstrakt
Joanna Mampe
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 STANISŁAW ULASZEK, CZYLI ETOS NAUCZYCIELA Abstrakt   PDF
MARCELINA GRABSKA
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia STAŻ DYDAKTYCZNY GDAŃSKICH RUSYCYSTEK W GRODZIEŃSKIM UNIWERSYTECIE PAŃSTWOWYM IM. JANKI KUPAŁY, 628-630 Abstrakt
Joanna Mampe, Marta Noińska
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 SŁÓW KILKA O STANISŁAWIE, NIEKONIECZNIE O ULASZKU Abstrakt   PDF
KRYSTYNA SZCZEŚNIAK
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 TEST NA CZŁOWIECZEŃSTWO. "DUREŃ" JURIJA BYKOWA Abstrakt   PDF
LILIANA KALITA
 
No 1 (2014): Studia Rossica Gedanensia THE WOŁODKOWICZ FAMILY IN THE HISTORY OF BELARUS; 457–473 Abstrakt   Bez nazwy   PDF
Viktor V. Hrybko
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia TYPOLOGIA ROSYJSKO-POLSKICH BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH DZIECKA DWUJĘZYCZNEGO, 151-165, doi.org/10.26881/srg.2017.4.11 Abstrakt
Radosław Kaleta
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) Wkład Polaków do dorobku światowego słownikarstwa (z językiem rosyjskim w tle) Abstrakt
Katarzyna Wojan
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia WYBRANE WIADOMOŚCI Z ETNOBOTANIKI I ETNOFARMACJI. KARTY Z DZIEJÓW LECZNICTWA NATURALNEGO, 435-482, doi.org/10.26881/srg.2017.4.26 Abstrakt
Katarzyna Wojan
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 WYTYCZNE DLA AUTORÓW / ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ / GUIDELINES FOR AUTHORS Abstrakt   PDF
KATARZYNA WOJAN
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) Wytyczne dla autorów Abstrakt
Katarzyna Wojan
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia Wytyczne dla autorów = Информация для авторов = Guidelines for authors = Abstrakt
Katarzyna Wojan, Zbigniew Kaźmierczyk, Żanna Sładkiewicz, Olga Makarowska, Marta Noińska
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia Z DOROBKU POLSKIEJ LEKSYKOGRAFII DZIEDZINOWEJ: BOTANIKA, 485-566, doi.org/10.26881/srg.2017.4.27 Abstrakt
Katarzyna Wojan
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 Z FILOLOGII ŚLEDCZEJ. DIALOG FILMOWY JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O PRZESTĘPSTWIE Abstrakt   PDF
GRZEGORZ OJCEWICZ
 
No 1 (2014): Studia Rossica Gedanensia Z FILOLOGII ŚLEDCZEJ. O ALEKSANDRZE GILAREWSKIM, OBDUCENCIE ZWŁOK SIERGIEJA JESIENINA — RAZ JESZCZE; 391-408 Abstrakt   Bez nazwy   PDF
Grzegorz Ojcewicz
 
No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia Z FILOLOGII ŚLEDCZEJ. PRACA AGENTURALNA STALINOWSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH ZA GRANICĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWY O ZABÓJSTWO IGNACEGO REISSA, 297-332, doi.org/10.26881/srg.2017.4.20 Abstrakt
Grzegorz Ojcewicz
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) Z filologii śledczej. Co i dlaczego przemilczano w procesie kanonizacyjnym Doroty z Mątów na temat Wielkiego Mistrza Konrada von Wallenrode? Abstrakt
Grzegorz Ojcewicz
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 Z INFORMACJI NAUKOWEJ — ROSSICA I SOVIETICA W BIBLIOGRAFII PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO. BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH ZA LATA 1862–2015 Abstrakt   PDF
KATARZYNA WOJAN
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ — RUSYCYSTA. UWAGI I WSPOMNIENIA W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI Abstrakt   PDF
FRANCISZEK APANOWICZ
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) [Rec.:] «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию: „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279. Abstrakt
Bалентина A. Mаслова
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) [Rec.:] Ирина Бетко. „Души изменчивой приметы”… Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016, 296 ss. Abstrakt
Grzegorz Ojcewicz
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) [Rec.:] Elżbieta Nowicka. Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2012, ss. 224 Abstrakt
Piotr Koprowski
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) [Rec.:] Wanda Laszczak. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 524, 2015, 371 ss. Abstrakt
Grzegorz Ojcewicz
 
No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 ŻAKIEWICZ JEDEN A DWOISTY (WSPOMNIENIE) Abstrakt   PDF
MAŁGORZATA CZERMIŃSKA
 
No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) Życiorys Prof. dra hab. Leszka Moszyńskiego Abstrakt
Krystyna Szcześniak
 
151 - 175 z 175 elementów << < 2 3 4 5 6 7