Autor - szczegóły

OPACKI, ZBIGNIEW, Uniwersytet Gdański Wydział Historyczny Instytut Historii, Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej, Polska

  • No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 - 1/2014
    Георгий Александрович Малютин Польский вопрос в русской общественно-политической мысли в 1830-е – начале 1860-х гг. Москва — Санкт-Петербург: Нестор-История, 2013, 206 ss.
    Abstrakt  PDF