Autor - szczegóły

Fedorushkov, Yury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska