Autor - szczegóły

Cherkes, Tatiana V., Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruś

  • No 1 (2014): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
    МЕМУАРЫ КАК ИСТОЧНИК ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПИСОК М.Н. ВОЛКОНСКОЙ); 167–178
    Abstrakt  Bez nazwy  PDF