Autor - szczegóły

SZOSZYN, RUSŁAN, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Polska