Autor - szczegóły

Dimitrov, Lyudmil I., Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa z Ochrydy, Bułgaria