Autor - szczegóły

Mirzoeva, Leyla Yu., Uniwersytet im. Süleymana Demirela w Ałmaty (Kazachstan), Kazahstan