Autor - szczegóły

ŁUCEWICZ, LUDMIŁA, Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Polska

  • No 2 (2015): Studia Rossica Gedanensia 2/2015 - 1/2014
    ПИСАТЕЛЬСКАЯ ИСПОВЕДЬ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ КАК ОПЫТ «ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ» (В СВЕТЕ БИОГРАФИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Ю.М. ЛОТМАНА)
    Abstrakt  PDF