Autor - szczegóły

Ojcewicz, Grzegorz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Polska

  • No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) - 1/2014
    [Rec.:] Ирина Бетко. „Души изменчивой приметы”… Избранные тексты украинской и русской классики в зеркале мифо-архетипического анализа. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016, 296 ss.
    Abstrakt
  • No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) - 1/2014
    [Rec.:] Wanda Laszczak. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 524, 2015, 371 ss.
    Abstrakt