Autor - szczegóły

Ojcewicz, Grzegorz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie; prof. em., Polska

  • No 1 (2014): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
    Rosja w krysztale. Rozważania, fakty, miraże. Россия в хрустале. Размышления, факты, миражи. Red. Diana Oboleńska, Urszula Patocka-Sigłowy, Katarzyna Arciszewska, Karolina Rutecka. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, 476 ss.; 502-505
    Abstrakt  Bez nazwy  PDF