Autor - szczegóły

Ojcewicz, Grzegorz, Prof. em. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Polska, Polska

 • No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
  Z FILOLOGII ŚLEDCZEJ. PRACA AGENTURALNA STALINOWSKICH SŁUŻB SPECJALNYCH ZA GRANICĄ NA PRZYKŁADZIE SPRAWY O ZABÓJSTWO IGNACEGO REISSA, 297-332, doi.org/10.26881/srg.2017.4.20
  Abstrakt
 • No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
  Ewa Konefał. Przekładoznawstwo rosyjskie. Tom I. Autoreferaty dysertacji 1937–2015. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, 369 ss., 569-575
  Abstrakt
 • No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
  Вячеслав Васильевич Меркулов, Сергей Иванович Трифонов Сергей Есенин в экслибрисе. Аннотированный каталог Москва: Международный союз общественных организаций книголюбов, 2016, 280 с., 576-580
  Abstrakt
 • No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
  Николай Фёдорович Астафьев. Трагедия в «Англетере»: действующие лица и исполнители. Санкт-Петербург: НППЛ «Родные просторы», 2016, 160 с., ил., 581-588
  Abstrakt