Autor - szczegóły

OJCEWICZ, GRZEGORZ, Profesor emeritus, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Administracji, Studium Edukacji Językowej; b. prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Polska