Autor - szczegóły

Dziewanowska, Dorota, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Rosyjskiego ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, Polska, Polska

  • No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
    ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВВОДНОГО АЛФАВИТНОГО КУРСА, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ОТДЕЛЕНИИ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ, 166-178, doi.org/10.26881/srg.2017.4.12
    Abstrakt