Autor - szczegóły

Mаслова, Bалентина A., Учреждение образования «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова», Białoruś

  • No 3 (2016): Studia Rossica Gedanensia No 3 (2016) - 1/2014
    [Rec.:] «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию: „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279.
    Abstrakt