Autor - szczegóły

Bednarczyk, Anna, Uniwersytet Łódzki, Polska

  • No 1 (2014): Studia Rossica Gedanensia - 1/2014
    Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście... Red. Iwona Anna NDiaye i Grzegorz Ojcewicz. Seria Luminarze Rosyjskiej Emigracji. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej WUM, 2013, 471 ss.; 506-507
    Abstrakt  Bez nazwy  PDF