Studia Rossica Gedanensia

Interdyscyplinarne czasopismo naukowe gdańskich rusycystów. Podejmuje zagadnienia związane z językiem, literaturą, kulturą i historią Rosji, a także komparatystyką i informatologią (bibliologią). Do druku przyjmowane są teksty w języku polskim, rosyjskim i angielskim.

An interdisciplinary periodical published by scholars in Russian studies in Gdańsk. Devoted to issues connected with Russian language, literature, culture, history, film, as well as with comparative studies, bibliology and information science. Articles in Polish, Russian and English are accepted.

Wersją referencyjną jest wersja elektroniczna.

Tom czwarty pod redakcją Katarzyny Wojan, Zbigniewa Kaźmierczyka, Żanny Sładkiewicz, Olgi Makarowskiej i Marty Noińskiej. W tomie znakomite artykuły m.in. dr hab. Roberta Bieleckiego, prof. Jana Wawrzyńczyka, prof. Alekseja Kretowa, prof. Mariana Szczodrowskiego, prof. Grzegorza Ojcewicza, dr Piotra Klafkowskiego, a także wywiad z prof. nadzw. Zbigniewem Kaźmierczykiem i dr Piotrem Głuszkowskim udzielony Polskiemu Radiu za Granicą.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)

medium papierowe: format B5, objętość: średnio 40 arkuszy; tom 4 objętość 43 arkusze wyd.

periodyczność: rocznik

Indeksacja w bazach danych krajowych i międzynarodowych:

 • PBN (Polska Bibliografia Naukowa)
 • Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG
 • ARIANTA
 • BazHum
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Google Scholar

 • Pismo udostępniają:

 • Repozytorium Dokumentów Elektronicznych Biblioteki Narodowej (Polska)
 • CEON Biblioteka Otwarta (Polska)
 • NUKAT Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych (Polska)
 • Repozytorium Biblioteki Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (Białoruś)
 • Biblioteka Frazeologiczna Seminarium Frazeologicznego prof. W.M. Mokijenko przy Międzynarodowej Pracowni Leksykograficznej im. B.A. Larina na Wydziale Filologicznym Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego (Фразеологический семинар проф. В.М. Мокиенко Фразеологический семинар при Межкафедральном словарном кабинете им. проф. Б.А. Ларина, Филологический факультет СПбГУ) w Petersburgu (Rosja)
 • UAPRYAL (Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы УАПРЯЛ)(Ukraina)
 • Wydział Filologii Słowiańskich (Факултет по славянски филологии) Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria)
 • Asocjacja Rosyjskojęzycznych Ośrodków Edukacji POLYLOG e.V. (Ассоциация русскоязычных образовательных центров POLYLOG e.V.) (Rosja)
 • Instytut Slawistyki PAN (Polska)
 • Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
 • Infona (Portal Komunikacji Naukowej)
 • eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека)
 • OCLC WorldCat
 • Akademia Pomorska w Słupsku Biblioteka Uczelniana

 • Na okładce: fragment obrazu Izaaka I. Lewitana Złota jesień (Золотая осень) (1895), olej, płótno, 82 × 126 cm, Państwowa Galeria Tretiakowska w Moskwie / On the cover: a detail of the painting Golden Autumn by Isaac I. Levitan (1895), oil on canvas, 82 ×

  Studia Rossica Gedanensia 4/2017

  Redakcja / Редакция / Edited by

  Katarzyna Wojan, Zbigniew Kaźmierczyk, Żanna Sładkiewicz, Olga Makarowska, Marta Noińska

  Opublikowano / Published 30.12.2017


  No 4 (2017): Studia Rossica Gedanensia


  Okładka