КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО: УЧЕНЫЕ В ВАРШАВЕ – ОБ АЛЕКСАНДРЕ СОЛЖЕНИЦЫНЕ Интервью с кандидатом исторических наук Петром Глушковским, заместителем директора Института pусистики Варшавского университета, и профессором Гданьского университета Збигневом Казьмерчиком, 633-636

Irina Zawisza

Abstrakt


Wywiad z prof. nadzw. dr. hab. Zbigniewem Kaźmierczykiem i dr. Piotrem Głuszkowskim udzielony Polskiemu Radiu za Granicą

Bibliografia


Pierwodruk: Ирина Завиша. Культурное пространство: Ученые в Варшаве – об

Александре Солженицыне. [W:] Polskie Radio dla Zagranicy. Redakcja Wschód (Sekcja

w języku rosyjskim). 24.11.2017 15:46. [Online:]

Artykul/336701>.

Polskie Radio dla Zagranicy. Redakcja Wschód (sekcja w języku rosyjskim).

11.2017 15:46. [Online:] .

Podcast: http://www.radiopolsha.pl/6/42/Tematy/142292
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)