O ADAMIE MICKIEWICZU W MOSKWIE. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Adam Mickiewicz. Polska – Rosja – Wschód. Ostafiewo, 28 października 2017 r., 625-627

Zbigniew Kaźmierczyk

Abstrakt


Sprawozdanie z konferencji

Bibliografia


Mikołaj Karamzin i jego czasy. Red. M. Dąbrowska, P. Głuszkowski. Seria Studia Rossica, t. 24.

Warszawa: Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)