A FEW WORDS ABOUT NICHOLAS ROERICH’S SWEDISH CONNECTIONS, 363-367, doi.org/10.26881/srg.2017.4.22

Małgorzata Gdok-Klafkowska

Abstrakt


The paper attempts at tracing the connections of Nicholas Roerich with Sweden as exemplified by his participation in the Baltic Exhibition at Malmö in 1914 and his great individual art exhibition at Stockholm in 1918. The author is a free-lance researcher in the life and w orks of the Roerich family.

Key words

Nicholas Roerich, Baltic Exhibition of 1914, Gummeson Gallery.

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę prześledzenia związków Mikołaja K. Rericha ze Szwecją na przykładzie jego udziału w Wystawie Bałtyckiej w Malmö w roku 1914 i wystawy indywidualnej w Sztokholmie w roku 1918. Autorka podkreśla, iż właśnie w trakcie pobytu w Skandynawii w latach 1916-1919 Mikołaj Rerich stał się artystą znanym i cenionym w skali światowej, nie tylko rosyjskiej. Artykuł wiąże się tematycznie z obszerniejszą praca Autorki (przyjętą do druku) na temat pobytu Mikołaja Rericha i jego rodziny w Finlandii.

Słowa kluczowe

Mikołaj K. Rerich, Szwecja, Wystawa Bałtycka 1914, Galeria Gummesona w Sztokholmie, wystawa indywidualna Rericha w 1918 roku.

Bibliografia


Decter J. Nicholas Roerich, the Life and Art of a Russian Master. Rochester, Vermont: Park Street Press, 1989.

Klimentieva V. Nicholas Roerich: In Search of Shambhala. Austin: The University of Texas, 2009.

Roerich Nicholas. Altai-Himalaya, a Travel Diary. Brookfield, Connecticut: Arun Press, 1983.

Stasulane A. Theosophy and Culture: Nicholas Roerich. Roma: Pontificia Universita Gregoriana, 2005.

Williams R.C. Russian Art and American Money 1900–1940. Cambridge (Massachusetts) and London (England): Harvard University Press, 1980.

Рерих Н. [Rerix N.]. Зажигайте сердца [Zažigaite serdca]. Москва: Молодая гвардия, 1990.

Сойни Е.Г. [Soini E.]. Северный лик Рериха [Northern Images of Nicholas Roerich]. Самара: Издательский дом “Агни”, 2001.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)