Отчет о проведении Международной Интердисциплинарной Научной Конференции на тему: Диалог культур и обществ, Щетинский уноверситет, Щетин, 4 июня 2016 г.

Maria Kossakowska-Maras

Abstrakt


Tekst stanowi relację z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Диалог культур и обществ, zorganizowanej 4. czerwca 2016 roku na Uniwersytecie Szczecińskim we współpracy z Państwowym Uniwersytem w Kemerowo (Rosja) oraz Instytutem Slawistyki im. Ernsta Moritza Arndta w Greiswaldzie (Niemcy).REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)