Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Potrzeby współczesnej dydaktyki akademickiej i dydaktyki przekładu, Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Gdańsk 22–23 września 2016

Joanna Mampe

Abstrakt


Tekst stanowi relację z Międzynarodowej Konferencji Naukowej, zorganizowanej przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Uniwersytetu Gdańskiego w dn. 22-23 września 2016 roku.REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)