Profesor Tadeusz Bogdanowicz. Jubileusz 70-lecia urodzin

Irena Fijałkowska-Janiak

Abstrakt


Laudacja z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Tadeusza Bogdanowicza.

Bibliografia


I. Fijałkowska-Janiak. O Jubilacie, [W:] Meandry słowiańskiej kultury. Księga

jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi. Red. L. Kalita.

Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 17–20.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)