[Rec.:] «Да сохранит нас, за все отвечая, речи родимой бескрайняя даль…». Рецензия на двухтомную монографию: „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, ss. 255; „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015, ss. 279.

Bалентина A. Mаслова

Abstrakt


Recenzja dwutomowej wieloautorskiej monografii naukowej: „Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk 2014 oraz „Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk 2015.

Bibliografia


„Mówimy, jak mówimy…”. Komunikacja w języku potocznym: podejście interdyscyplinarne. Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014.

„Mówimy, jak mówimy...” Gdzie ukryta jest potoczność? Red. Marcelina Grabska, Żanna Sładkiewicz. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)