[Rec.:] Wanda Laszczak. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 524, 2015, 371 ss.

Grzegorz Ojcewicz

Abstrakt


Recenzja książki: Wanda Laszczak. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole 2015

Bibliografia


Laszczak W. W kręgu kultury Bogoczłowieczeństwa. Studia zebrane o świętej Matce Marii (Skobcowej). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 524, 2015.

G. Ojcewicz: [rec.] W. Laszczak. Żyć znaczy „kroczyć po wodzie”. Studia o Matce Marii. Część pierwsza. Studia i Monografie, nr 389. Opole 2007, ss. 168. [W:] „Slavia Orientalis” 2009, nr 1, s. 79–82.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)