PIĘTNAŚCIE LAT ISTNIENIA STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW TRANSLATORYKÓW I LEKSYKOGRAFÓW „TRANSLATIONIS”

KATARZYNA WOJAN

Abstrakt


sprawozdanie z działalności dydaktycznej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Biuletyn nr 1” (2000/2001 r.): Listy B. Piłsudskiego (materiały powielone).

„Biuletyn nr 2” (2001/2002): Listy i spuścizna Bronisława Piłsudskiego (materiały powielone).

„Biuletyn nr 3” (2002): Przekład literacki – poezja i proza, „Biuletyn nr 4” (2003/2004): Spuścizna Bronisława Piłsudskiego (materiały powielone).

„Biuletyn nr 5” (2003/2004): Przekład literacki: proza (materiały powielone).

„Biuletyn nr 6” (2006/2007): Przekład literacki: bajka (materiały powielone).

Bronisław Piotr Piłsudski. [Online] (12.08.2015).

Lech A. Broniś nasz kochany…czyli o romansie rusycystów z Koła Naukowego „Translationis” z zapomnianym bratem Marszałka Józefa Piłsudskiego”. „Vivat Akademia” nr 3/marzec 2002.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)