BIBLIOGRAFIA DOROBKU LITERACKIEGO I NAUKOWEGO ZBIGNIEWA ŻAKIEWICZA

KATARZYNA WOJAN

Abstrakt


bibliografia prac Zbigniewa Żakiewicza

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 5: 1945–1979. Red. Leszek Rybicki. Seria Biblioteka Gdańska. Literatura. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria — nakł. Fundacji Gdańskiej, cop. 2007.

Gdańsk w literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. T. 6: 1980–1989. Red. Leszek Rybicki. Seria Biblioteka Gdańska. Literatura. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria — nakł. Fundacji Gdańskiej, cop. 2010.

Instytut Książki. [Online] .

Katalog Biblioteki Narodowej. [Online] .

Katalog czasopism kulturalnych. [Online] .

Katalog Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT. [Online] .

Polska Bibliografia Literacka. [Online] .

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. [Online] .
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)