KWADRAT ZBIGNIEWA ŻAKIEWICZA

GRZEGORZ OJCEWICZ

Abstrakt


szkice literackie; przedruki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ojcewicz G. I ta dusza po polsku płacze. - Pierwodruk: „Pomerania” 1984, nr 2, s. 24–25.

Ojcewicz G. Gdy prosta jest tylko droga życia. - Pierwodruk: „Pomerania” 1988, nr 7–8, s. 55.

Ojcewicz G. Żyj TERAZ! - Pierwodruk: „Pomerania” 1988, nr 11, s. 39–40.

Ojcewicz G. Jaka jesteś, Rosjo? - Pierwodruk: „Acta Polono-Ruthenica” 2010, tom XV, s. 281–287.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)