ZBIGNIEW ŻAKIEWICZ — RUSYCYSTA. UWAGI I WSPOMNIENIA W PIĄTĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

FRANCISZEK APANOWICZ

Abstrakt


wspomnienie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dostojewski F. Łagodna. Opowiadania fantastyczne. Z ros. przeł. i przyp. opatrz. Z. Podgórzec. Warszawa: Książka i Wiedza, 1997.

Podgórzec Z. Odpowiedź tłumacza. „Więź” 2000, nr 3, s. 209–213.

Podgórzec Z. Pragnąc sprawę zakończyć. „Więź” 2000, nr 7, s. 224–227.

Zbigniew Ryszard Żakiewicz. Informacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. [Online] (15.09.2015).

Żakiewicz Z. W świecie pozornej wolności. „Znak” 1959, nr 5, s. 627–638.

Żakiewicz Z. Dostojewski na tle prądów filozoficznych epoki. „Znak” 1960, nr 7–8, s. 1019–1025.

Żakiewicz Z. Na tropie dramatu człowieka i pisarza. „Znak” 1960, nr 10, s. 1323–1336.

Żakiewicz Z. W oczekiwaniu na sputnika. „Więź” 1960, nr 7/8, s. 73–86.

[Żakiewicz Z.] Ryszard. Dostojewski współcześnie widziany. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 47, s. 6.

Żakiewicz Z. Na ostrzu epok. W czterdziestą rocznicę śmierci Błoka. „Tygodnik Powszechny” 1961, nr 32, s. 5.

Żakiewicz Z. Oczekiwania ciąg dalszy. „Więź” 1961, nr 10, s. 78–88.

Żakiewicz Z. Spory i wynurzenia. „Więź” 1962, nr 11/12, s. 168–180.

Żakiewicz Z. Z problematyki polskiej w twórczości Fiodora Dostojewskiego. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Filologia Rosyjska” 1962, nr 1, s. 61–85.

Żakiewicz Z. Leonid Andriejew w Polsce. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1963, nr 2, s. 39–68.

Żakiewicz Z. W kręgu Dostojewskiego. „Twórczość” 1963, nr 1, s. 115–118.

Żakiewicz Z. W kręgu wielkiej tradycji. „Twórczość” 1963, nr 10, s. 89–92.

Żakiewicz Z. Brzozowski a literatura rosyjska. „Więź” 1964, nr 10, s. 54–67.

Żakiewicz Z. Pomiędzy klasyką a nowoczesnością. „Więź” 1965, nr 5, s. 61–71.

Żakiewicz Z. Literatura rosyjska lat 1895–1914 w kręgu Młodej Polski. „Slavia Orientalis” 1968, nr 4, s. 483–503.

Żakiewicz Z. Stanisław Brzozowski — krytyk literatury rosyjskiej. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia rosyjska” 1964, nr 3, s. 3–32.

Żakiewicz Z. Proza Maksyma Gorkiego w polskiej opinii okresu modernizmu. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1967, nr 1, s. 65–83.

Żakiewicz Z. Polacy u Dostojewskiego, „Twórczość” 1968, nr 6, s. 75–89.

Żakiewicz Z. Polskie koncepcje literatury rosyjskiej w okresie rewolucji 1905 roku. „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Filologia Rosyjska” 1968, nr 2, s. 73–88.

Żakiewicz Z. Wielemir — znaczy wielki świat. Komentarze do wyobraźni. „Litery” 1969, nr 10, s. 7–10.

Żakiewicz Z. Natura i bezpośredniość — proza rosyjskich „pisarzy prowincji”. „Więź” 1970, nr 10, s. 49–57.

Żakiewicz Z. Biały koń, czyli misterium życia i śmierci. „Tygodnik Kulturalny” 1971, nr 32, s. 4–6.

Żakiewicz Z. Dostojewski realista. „Znak” 1971, nr 12, s. 1638–1644.

Żakiewicz Z. Dymitr Mierieżkowski w kręgu Młodej Polski. „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Filologia Rosyjska” 1973, z. 3, s. 43–54.

Żakiewicz Z. Dostojewski, ale jaki. „Teatr” 1974, nr 2, s. 19–20.

Żakiewicz Z. Buninowska wizja misterium życia. „Więź” 1975, nr 6, s. 70–77.

Żakiewicz Z. Dziennik intymny mego N. N. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1977.

Żakiewicz Z. Fiodor Dostojewski u Zbigniewa Podgórca. „Więź” 2000, nr 3, s. 203–208.

Żakiewicz Z. Odkrywanie Bunina. „Przegląd Polityczny” 2000, nr 45, s. 140–144.

Żakiewicz Z. Czy Rodion Raskolnikow poniósłby dzisiaj karę? [W:] Grzech. Red. odpowiedzialni A. Czekanowicz, S. Rosiek. Gdańsk: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział Gdański — Słowo/Obraz/Terytoria, 2003, s. 93–96.

Żakiewicz Z. Rosja, Rosja... Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.

Żakiewicz Z. Franz Kafka czy sowiecki Mikołaj Gogol?. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006, s. 193–200.

Żakiewicz Z. Iwan Bunin — przeklęte dni. [W:] Tegoż: Rosja, Rosja… Notatki z podróży. Ludzie. Lektury 1964–2002. Gdańsk: Polnord — Wydawnictwo Oskar, 2006.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)