SŁÓW KILKA O STANISŁAWIE, NIEKONIECZNIE O ULASZKU

KRYSTYNA SZCZEŚNIAK

Abstrakt


tekst napisany z okazji Jubileuszu pracy dydaktycznej Stanisława Ulaszka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Fros H. SJ, Sowa F. Księga imion i świętych. T. 5: R–U, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Grzenia J. Nasze imiona. Warszawa: Świat Książki, 2002.

Iłłakowiczówna K. Portrety imion. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, 1990.

Kern L.J. Imiona nadwiślańskie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003.

Kopacz J. Imię dla Twojego dziecka. Ożarów Mazowiecki: Wydawnictwo Olesiejuk, 2005.

Kupis B., Wernichowska B., Kamyczek J. Księga imion; Wiersze Ludwika Jerzego Kerna. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975.

Michałowska Jadwiga. W lustrze imienia. Wyd. 2 popr. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2011.

Rouzic P. Le. Wpływ imienia na życie. Przekł. i oprac. E. Sękowska. Wyd. 2. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.

Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Имена. Энциклопедия. Mосква: Рольф — АйрисПресс, 1999.

Шeшко Н.Б. Современный именослов с рекомендациями как назвать ребенка. Минск: Современная школа, 2006.
REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)