PROFESOR MARCELINA GRABSKA. JUBILEUSZ 50-LECIA PRACY DYDAKTYCZNEJ ORAZ 40-LECIA PRACY NAUKOWEJ; 550-554

Marian Szczodrowski

Abstrakt


Artykuł ma charakter biogramu prof. dr hab. Marceliny Grabskiej; został przygotowany z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dydaktycznej i 40-lecia pracy naukowej.REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)