POTRÓJNY JUBILEUSZ PROFESOR JANINY BARTOSZEWSKIEJ; 547-549

Wanda Stec

Abstrakt


Artykuł ma charakter biogramu prof. dr hab. Janiny Bartoszewskiej; został przygotowany z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin Pani Profesor, 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej i 25-lecia pełnienia funkcji kierownika Zakładu/Katedry Języków Wschodniosłowiańskich i Translatoryki.



REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)