А. М. Подшивайлова. Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе Киев: Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2013, 431 с.; 493-496

Antonina M. Grigorash

Abstrakt


Artykuł stanowi recenzję monografii Манипулятивное воздействие в политическом дискурсе ukraińskiej autorki A.M. Podszywajłowej, wydanej w 2013 roku w Kijowie.

Pełny tekst:

Bez nazwy PDF


REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF Prof. UG, dr hab. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska / University of Gdańsk, Poland)

ADRES REDAKCJI / EDITORIAL BOARD OFFICE Uniwersytet Gdańsk, Wydział Filologiczny, Neofilologia ul. Wita Stwosza 51, PL 80-308 Gdańsk E-mail: finkw@univ.gda.pl; marta.noinska@ug.edu.pl

WYDAWCA / PUBLISHER Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny, Polska / Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland

© Copyright by the Authors and Editorial Board

Publikacja finansowana ze środków na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. This journal is sponsored by the Faculty of Languages, University of Gdańsk, Poland.

ISSN 2392-3644 (online), ISSN 2449-6715 (print)